Om oss

Eierne av OSN AS er lokale firmaer med stor dominans i sitt lokale hjemmemarked med rundt 20-40 mils omkrets. Gjennom OSN AS kan vi som lokale aktører samarbeide som en nasjonal aktør og utnytte hverandre til å bistå landsdekkende kunder. Dette betyr at vi kan levere den samme kompetansen, den samme servicen, med de samme produktene – over hele Norge.

 

OSN AS skal være fellesnevneren og skal gjøre det enklere for alle å kunne få råd og veiledning om levering av rett produkt, med rett service og montasje til større landsdekkende totalprosjekter. OSN AS er samlende om produkter og tjenester – slik at man vet hva man får i langsiktige og landsdekkende avtaler.

 
 

 

Medlemmer

Aksjeselskapet OSN AS ble etablert i slutten av 2017, etter at flere av de tidligere samarbeidsfirmaene valgte å melde seg ut av samarbeidet og gå andre veier. Både nye og gjenværende aktører ble med på å etablere OSN AS. Aksjonærene er daglige ledere og gründere i sine egne respektive selskaper. Dette er privateide, norske firmaer fra hele Norge med lang erfaring og stor kompetanse på fysisk og elektronisk områdesikring.

 
 

 

Nasjonale produsenter

Vi har med oss og er importør for de mest betydningsfulle produsentene i Europa. Sammen med våre velrennomerte produsenter, kan OSN være en solid, forutsigbar og kompetent partner for alt innen fysisk og elektronisk områdesikring. Her kan nevnes gjerder og porter til alle formål og sikkerhetskrav, trafikkregulering med manuelle eller automatiske veibommer, pullerter, skyveporter eller slagporter. Foldeporter, heveporter eller rulleporter. Personkontroll med rotasjonsporter, resepsjonssperrer. Byggeplass sikring med Byggekort/adgangskontroll. For å nevne noe.

En landsdekkende partner spesielt for store entreprenørselskaper og statlige selskaper.

Gjennom OSN i hele Norge, så blir vi også foretrukket av de største og beste produsentene i vårt nisje marked.

 
om-osn_temp.jpg

Gjerder

om-osn_slidinggate.jpg

Porter

om-osn_turnstiles.jpg

Sperrer

om-osn_trafficbarrier.jpg

Bommer

 

 
 

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss ved forespørsler eller generelle spørsmål!